Tudástár kicsiknek

Tudástár kicsiknek  Összesen 8 termék van a kategóriában

Alkategóriák

 • Terefere

  Némely betűk kissé nehézkesen mennek a gyermeknek. Kinek az R hang, kinek az Sz hang. Beszédfejlesztő munkafüzeteink segítik a gyermeket a betűk és szavak helyes kiejtésében, mindamellett fejlesztik írás, olvasás és nyelvtankészségüket egyaránt.

 • Iskolaérett vagyok?!

  Sikersorozatunk segíti a nagycsoportos gyermeket, hogy számtan, magyar, írás, olvasás és nyelvtan témakörben felkészülten induljon neki az iskolás éveknek, és hogy megtudja, mennyire áll készen a tanulásra és az iskolai életre. Mindezt játékos formában, színes matricák beragasztásával érheti el a tudásszomjas gyermek.

 • Iskola-előkészítő

  Különböző témájú iskolai felkészítő foglalkoztatók. A tartós gyakorlást elősegítendő, sorozatunk 80 oldalas munkafüzeteket tartalmaz. A világ megismerését, magyart, nyelvtant és matematikát felölelő feladatsorok várnak a munkafüzeteket kezükbe vevő tudásszomjas, iskolába készülő gyermekekre.

 • Tanuljunk játékosan!

  A Tanuljunk játékosan a legtöbb kiadványt tartalmazó sorozatunk. A kisiskolás gyermek által tanult tárgyak majdnem mindegyikét felölelik, legyen az írás, olvasás, matematika, nyelvtan, de még szövegértés is. A tanulás és otthoni gyakorlás játékosabbá tételét a színes matricák teszik lehetővé.

 • Számkuckó

  Egyes, tízes, húszas, százas és ezres számkört felölelő matematika munkafüzetek, melyek feladatai gondosan ki lettek válogatva a különböző korú nebulóknak. A vidám feladatokkal a gyermek játszva gyakorolhatja a matematika első nehéznek tűnő feladatsorait.

 • Alkalmazd a tudásod

  Kompetencia alapú feladatok kisiskolásoknak, mely segíti az otthoni gyakorlást és megmutatja, hogy a gyermek mennyit fejlődik az iskola falain belül a nyelvtan és matematika órákon.

 • Bölcsitől a nagycsoportig

  A kisgyermekeknek kellő játékos feladatok olyan témákban, amik az óvodás korú gyermekeket lekötik. A játékos tanulást segítik a színes matricák, amik a munkafüzet feladataihoz kapcsolódnak.

 • Kompetencia

  Kompetencia felmérő iskolás gyermekeknek. Matematika és nyelvtan tematikájú munkafüzeteink főleg az otthoni gyakorlást segítik, melyből a szülők egyértelműen látni fogják, hogy gyermekük mennyit fejlődik az iskolai órákon.

 • Ügyes kisiskolás

  Sorozatunk 80 oldalas matematika munkafüzeteket tartalmaz, mellyel otthon játszva gyakorolhatja a gyermek a nehezen elsajátítható számtan feladatokat.

 • Táguló világ

  Kiadónk arra vállalkozott, hogy egy olyan munkafüzet-sorozatot hoz létre, amely segítséget ad a szülőknek ahhoz, hogy képet kapjanak gyermekük ismereteiről, fejlettségi szintjéről. A feladatok által – attól függően, hogy a gyermek sikeresen oldotta meg vagy nem – képet kaphatnak arról, hogy melyek az erős és a fejlesztendő területei.

 • Szofi hercegnő

  Vidám iskolára felkészítő sorozat, mely elmeséli Szofi hercegnő izgalmas történeteit.

 • Szöszmötölő

 • Tudástár kicsiknek

 • Tudás fogócska

 • Gyakorolj, fejlődj!

 • Jól figyelj!

 • Most már tudom!

  Foglalkoztató család minden témára óvodás gyerekeknek.

 • Szűrők:
 • 2 éves
 • 3 éves
 • 4 éves
 • Kész
  leten
 • Kedves Szülők! A kisgyermekkor az önállósodás, az anyától való leválás időszaka. A gyermek a figyelmét a körülötte lévő világra összpontosítja, rendkívül nyitott, érdeklődő, fogékony. Mindent meg akar fogni, ki akar próbálni, miközben ismerkedik a világgal. Az állandóan feltett „mi ez?”kérdés ennek a csillapíthatatlan tudásvágyának a bizonyítéka. A gyermek számára fontos, hogy mindig választ kapjon kérdései-re, hogy megmaradjon ez a nyitottsága. Foglalkoztatónk egy sorozat része, 2-4 éves gyermekek számára készült. Azzal a céllal jött létre, hogy a gyermekeket foglalkoztató témakörökben segítséget nyújtsunk a szülőknek azzal, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermektől elvárható tartalommal körüljárunk egy-egy témát. Feladataink játékosak, amit még érdekesebbé, izgalmasabbá tesznek a matricák, melyeknek motiváló, cselekvésre ösztönző szerepük is van. A kezében tartott füzet témája az egészség, az egészséges életmód. Ebben a korban történnek meg azoknak a szokásoknak a megalapozása, amelyek nélkülözhetetlenek egészségünk megőrzése érdekében. Az életkori sajátosságokhoz igazított tartalommal készültek a feladatok, amelyek fel-ölelik az egészséges életmód, életvezetés és egészségmegőrzés területeit. A feladatok változó nehézségűek, így lehetőség van a differenciálásra, a fejlettségnek megfelelő feladatvégzésre. Ha még nem beszél a gyermek, akkor elsősorban nézegessék a képeket, meséljenek a képen látottakról. Ezért vannak a színes oldalak. . Ne feledjük: a szülő beszéde példa, minta, amit utánozni fog a gyermek. . A matricák segítik a motiválást a feladat elvégzésére, de használatuk mindenképpen felnőtt segítségét igényli. Kellemes együtt töltött perceket kívánunk!

 • Kedves Szülők! A mai gyermekek számára természetes az inger gazdag környezet, a tárgyak, formák változatossága. Már csecsemőkorban különböző érzékelő játékokkal halmozzuk el őket, ami nem baj, mert játék közben ismerkednek a tárgyak tulajdonságaival: pl. szögletes, gömbölyű, egymásra illeszthető stb. Megtapasztalja azt, hogy van, ami gurul, aminek egyenes lapjai vannak, hogy egymásra lehet illeszteni őket stb. A különböző formák megismerésére miért van szükség? Azért, mert ez a későbbi írás-olvasás alap-ja. Nagyon fontos az alak és formaészlelés megfelelő szintű fejlettsége, hiszen fel kell, ismeri azt, hogy egy forma vagy betű akkor is ugyanaz, ha más a mérete, színe stb. Az írás-olvasás során tudni kell azonosítani a betűket, betűelemeket. Mindezek hosszú tanulási folyamat eredményei, így nem elég korán kezdeni. Foglalkoztató füzetünkben a három alapformával ismerkedhetnek meg a gyerekek: kör, téglalap, háromszög. A feladatokhoz nagyon sok olyan játékot lehet kapcsolni, amit otthon a lakásban is lehet játszani pl. Keress hasonló tárgyat a szobában! Ebben a korban még a tapasztalatokon, élményeken van a hangsúly, de gondoltunk azokra a gyermekekre is, akik magasabb szinten tudnak teljesíteni. A foglalkoztató egy sorozat része. Füzeteinkben egyre mélyülő tartalommal – az életkori sajátosságot figyelembe véve- foglalkozunk a gyermekeket érdeklő témákkal. Keresse honlapunkon a sorozat folyamatosan megjelenő kiadványait! Kellemes időtöltést kívánunk!

 • Kedves Szülők! A kisgyermekkor az önállósodás, az anyától való leválás időszaka. A gyermek a figyelmét a körülötte lévő világra összpontosítja, rendkívül nyitott, érdeklődő, fogékony. Mindent meg akar fogni, ki akar próbálni, miközben ismerkedik a világgal. Az állandóan feltett „mi ez?”kérdés ennek a csillapíthatatlan tudásvágyának a bizonyítéka. Ilyenkor fontos, hogy mindig választ kapjon kérdéseire, hogy megmaradjon ez a nyitottsága. Foglalkoztatónk egy sorozat első kötete. Azzal a céllal jött létre, hogy a gyermekeket foglalkoztató témakörökben segítséget nyújtsunk a szülőknek azzal, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermektől elvárható tartalommal körüljárunk egy-egy témát. Feladataink játékosak, amit még érdekesebbé, izgalmasabbá tesznek a matricák, melyeknek motiváló, cselekvésre ösztönző szerepük is van. A színekkel kezdjük a sorozatunkat, mert erről van élménye, tapasztalata, ismerete a gyermeknek. Születésétől kezdve körülveszik a színek, hamar felismeri először a szürkét, majd a világoskéket, a pirosat, sárgát és a zöldet. A feladatok a színek azonosítását, az egyeztetést segítik, miközben megnevezzük őket, így rögzítjük a nevüket is. Mindez csupa játék, amit a matricák tesznek vonzóvá és egyszerűsítik a feladat megoldását is. Így jutnak a gyermekek sikerélményhez, erősödik önbizalmuk. Kellemes együtt töltött perceket kívánunk!

 • Kedves Szülők! A kisgyermekkor az önállósodás, az anyától való leválás időszaka. A gyermek a figyelmét a körülötte lévő világra összpontosítja, rendkívül nyitott, érdeklődő, fogékony. Mindent meg akar fogni, ki akar próbálni, miközben ismerkedik a világgal. Az állandóan feltett „mi ez?”kérdés ennek a csillapíthatatlan tudásvágyának a bizonyítéka. A gyermek számára fontos, hogy mindig választ kapjon kérdései-re, hogy megmaradjon ez a nyitottsága. Foglalkoztatónk egy sorozat része, 2-3 éves gyermekek számára készült. Azzal a céllal jött létre, hogy a gyermekeket foglalkoztató témakörökben segítséget nyújtsunk a szülőknek azzal, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermektől elvárható tartalommal körüljárunk egy-egy témát. Feladataink játékosak, amit még érdekesebbé, izgalmasabbá tesznek a matricák, melyeknek motiváló, cselekvésre ösztönző szerepük is van. A kezében tartott füzet témája a közlekedési eszközök. Különösen a kisfiúk érdeklődnek nagyon a téma iránt, játékukban gyakran megjelennek közlekedési élményeik. Erre az érdeklődésre épít foglalkoztató füzetünk, amelyben rendszerezve, a gyermek életkori sajátosságaihoz igazított tartalommal jelennek meg az ismeretek. A feladatok változó nehézségűek, így lehetőség van a differenciálásra, a fejlettségnek megfelelő feladatvégzésre. Ha még nem beszél a gyermek, akkor elsősorban nézegessék a képeket, nevezzék meg a járműveket a képen látott eseményeket. Ne feledjük: a szülő beszéde példa, minta, amit utánozni fog a gyermek. A jól beszélő gyermekek egyszerű történeteket mesélhetnek a képekről. Kellemes együtt töltött perceket kívánunk!

 • Kedves Szülők! Sorozatunk részeként nem mindennapi témával foglalkozunk. A mesterségek, foglalkozások nem állnak olyan közel a gyerekekhez, bár mindennap találkoznak vele. A téma komplett, sok-oldalú ismeretet igényel és nagyon sok képességet fejleszt. Különösen fejlesztő hatású a gondolkodási műveletekre (megfigyelés, emlékezet, képzelet, analízis-szintézis stb.). A színes képek az anyanyelvi kompetenciák, különösen a beszédkész-ség fejlesztését szolgálják. A foglalkoztató füzetben lehet rajzolni, színezni, matricát ragasztani, ami mind motiváló hatá-sú, tevékenységre ösztönző. A sorozatunkban megjelent kiadványainkkal együtt ajánljuk használni, mert komplexebbé te-szik a témakörben szerzett ismereteket, több oldalról kap a gyermek információkat ugyanab-ban a témában. Jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánunk!

  690 Ft
  Nem rendelhetőÉrtesítést kérek
 • Kedves Szülők! A kisgyermekkor az önállósodás, az anyától való leválás időszaka. A gyermek a figyelmét a körülötte lévő világra összpontosítja, rendkívül nyitott, érdeklődő, fogékony. Mindent meg akar fogni, ki akar próbálni, miközben ismerkedik a világgal. Az állandóan feltett „mi ez?”kérdés ennek a csillapíthatatlan tudásvágyának a bizonyítéka. A gyermek számára fontos, hogy mindig választ kapjon kérdései-re, hogy megmaradjon ez a nyitottsága. Foglalkoztatónk egy sorozat része, 2-3 éves gyermekek számára készült. Azzal a céllal jött létre, hogy a gyermekeket foglalkoztató témakörökben segítséget nyújtsunk a szülőknek azzal, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermektől elvárható tartalommal körüljárunk egy-egy témát. Feladataink játékosak, amit még érdekesebbé, izgalmasabbá tesznek a matricák, melyeknek motiváló, cselekvésre ösztönző szerepük is van. A kezében tartott füzet témája az állatok. Az állatok érzelmileg nagyon közel állnak a kisgyermekhez. Mindenre kíváncsi, ami az állatokról szól, ami az állatokhoz köthető. Erre az érdeklődésre épít foglalkoztató füzetünk, amelyben rendszerezve, a gyermek életkori sajátosságaihoz igazított tartalommal jelennek meg az ismeretek. A feladatok változó nehézségűek, így lehetőség van a differenciálásra, a fejlettségnek megfelelő feladatvégzésre. Ha még nem beszél a gyermek, akkor elsősorban nézegessék a képeket, nevezzék meg az állatokat. A jól beszélő gyermekek egyszerű történeteket mesélhetnek a képekről. Kellemes együtt töltött perceket kívánunk!

  690 Ft
  Nem rendelhetőÉrtesítést kérek
 • Kedves Szülők! A kisgyermekkor az önállósodás, az anyától való leválás időszaka. A gyermek a figyelmét a körülötte lévő világra összpontosítja, rendkívül nyitott, érdeklődő, fogékony. Mindent meg akar fogni, ki akar próbálni, miközben ismerkedik a világgal. Az állandóan feltett „mi ez?”kérdés ennek a csillapíthatatlan tudásvágyának a bizonyítéka. A gyermek számára fontos, hogy mindig választ kapjon kérdései-re, hogy megmaradjon ez a nyitottsága. Foglalkoztatónk egy sorozat része, 2-3 éves gyermekek számára készült. Azzal a céllal jött létre, hogy a gyermekeket foglalkoztató témakörökben segítséget nyújtsunk a szülőknek azzal, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermektől elvárható tartalommal körüljárunk egy-egy témát. Feladataink játékosak, amit még érdekesebbé, izgalmasabbá tesznek a matricák, melyeknek motiváló, cselekvésre ösztönző szerepük is van. A kezében tartott füzet témája a növények. A növények, a természet érzelmileg közel állnak a kisgyermekhez.. Erre az érdeklődésre épít foglalkoztató füzetünk, amelyben rendszerezve, a gyermek életkori sajátosságaihoz igazított tartalommal jelennek meg az ismeretek. A feladatok változó nehézségűek, így lehetőség van a differenciálásra, a fejlettségnek megfelelő feladatvégzésre. Ha még nem beszél a gyermek, akkor elsősorban nézegessék a képeket, nevezzék meg a növényeket, a képen látott eseményeket. Ne feledjük: a szülő beszéde példa, minta, amit utánozni fog a gyermek. . A jól beszélő gyermekek egyszerű történeteket mesélhetnek a képekről. Kellemes együtt töltött perceket kívánunk!

  690 Ft
  Nem rendelhetőÉrtesítést kérek
 • Kedves Szülők! Sorozatunkban olyan kiadványokat terveztünk, ami egy téma - a vásárlás - mentén nyújt egyre mélyülő ismereteket és épít a gyermekek témával kapcsolatos tapasztalataira, élményeire. Kalandozásra hívjuk gyermeküket egy olyan világba, ami a mindennapjaik része, hiszen ők is boltba járók. A foglalkoztató füzetünkbe megpróbáljuk játékos feladatok segítségével bemutatni azt, hogy az árucserével kezdődő kereskedés hogyan alakult és fejlődött a mai, korszerű vásárlásig. A témával kapcsolatban a gyermekek életkoruknak megfelelő ismereteket szerezhetnek és az eddig szerzett tudásukat felhasználhatják a feladatok megoldásánál. A feladatok változatosak, motiváló, tevékenységre ösztönző a sok színes matrica, ami a játékosságot is biztosítja. A színes képek lehetőséget adnak arra, hogy beszélgessenek, felidézzék a közös vásárlási élményeiket, amivel meghitté, szorosabbá tehetik kapcsolatukat gyermekükkel. Jó szórakozást kíván: a Kiadó!

  690 Ft
  Nem rendelhetőÉrtesítést kérek